Изберете еден од понудените градови:

Delicatessen Tinex Водно

 • Адреса: Питу Гули, бр.59, Скопје
 • Телефон: 02 3176-388
 • Работно време:

  Зимско 08:00-21:30    Летно 08:00-22:00

  Недела 08:00-15:00    Недела 08:00-15:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Аеродром

 • Адреса: Јане Сандаски, бб, Скопје
 • Телефон: 02 2450-426
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Битола 1

 • Адреса: Прилепска, бр.5, Битола
 • Телефон: 047/235-452
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Битола 2

 • Адреса: Асном, бб, Битола
 • Телефон: 047/254-709
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Буњаковец

 • Адреса: Партизански одреди, 18а, Скопје
 • Телефон: 02 3227-414
 • Работно време:

  Зимско  07:00-21:30       Летно   07:00-22:00

  Недела 07:00-20:00       Недела 07:00-20:00

  Празник 07:00-21:30

Тинекс Маркет

Годел

 • Адреса: Перо Наков, бр.108, Скопје
 • Телефон: 02 2551-499
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Драмски

 • Адреса: Шекспирова бр.6, Скопје
 • Телефон: 02 3090-313
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Драчево

 • Адреса: Ул. Бранко Заревски бр.7, Скопје
 • Телефон: 02 2775-661
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Државна болница

 • Адреса: Мајка Тереза, бб, Скопје
 • Телефон: 02 3139-129
 • Работно време:


  Зимско 07:30-19:00    Летно 08:00-22:00

  Недела 08:00-15:00   Недела 08:00-15:00

Тинекс Маркет

Ѓорче Петров

 • Адреса: Ѓорче Петров, бр.10, Скопје
 • Телефон: 02 2045-680
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Зебра

 • Адреса: Васил Ѓоргов, бр.16, Скопје
 • Телефон: 02 3229-993
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30      Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Злокуќани

 • Адреса: ул. Скупи бр. 28, Скопје
 • Телефон: 02 3091-501
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Јужен булевар

 • Адреса: Катна гаража Македонска фаланга, Скопје
 • Телефон: 02 3112-655
 • Работно време:

  Зимско  07:30-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30      Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Кавадарци

 • Адреса: Плоштад Маршал Тито, бр. 1а, Кавадарци
 • Телефон: 043/420-007
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Карпош 3

 • Адреса: ул. Никола Русински б.б., Скопје
 • Телефон: 02 / 3074 - 214
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30


Тинекс Маркет

Карпош 4

 • Адреса: Вич, бр.6, Скопје
 • Телефон: 02 3068-090
 • Работно време:

  Зимско 08:00-21:30    Летно 08:00-22:00

  Недела 08:00-15:00    Недела 08:00-15:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Кисела Вода 1

 • Адреса: Борис Трајковски, бб, Скопје
 • Телефон: 02 2772-722
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Кисела Вода 2

 • Адреса: Франк Харкорт Манинг, бб, Скопје
 • Телефон: 02 2779-625
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Кочани

 • Адреса: ул. Борис Трајковски бр. 2 , Кочани
 • Телефон: 033 274 133 ; 071 302 099
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Куманово

 • Адреса: Маршал Тито, бр. 55, Куманово
 • Телефон: 031/414 350
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30      Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Млечен

 • Адреса: Ул. Багдадска, бр.36, Скопје, Скопје
 • Телефон: 02 3077270
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30     Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30      Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Острово

 • Адреса: 23 Октомври, бб, Скопје
 • Телефон: 02 2470-018
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Охрид

 • Адреса: 7ми Ноември, бб, Охрид
 • Телефон: 046/209 014
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-24:00

  Недела 08:00-21:30      Недела 08:00-24:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Охрид 1

 • Адреса: Бул.Македонски просветители, бб, Охрид
 • Телефон: 046/252-930
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-24:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-24:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Охрид 2

 • Адреса: ул. Никола Карев бб, Охрид
 • Телефон: 046/252-500
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30
Тинекс Маркет

Првомајска

 • Адреса: Борис Трајковски, бр.66, Скопје
 • Телефон: 02 2720-090
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Прилеп

 • Адреса: Бул. Гоце Делчев, бр.37/3, Прилеп
 • Телефон: 048/410-141
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Раде Кончар

 • Адреса: Трета македоснка бригада, бр.56, Скопје
 • Телефон: 2446-370
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30      Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-21:30       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Супер Тинекс

Стара телевизија

 • Адреса: Никола Парапунов, 27, Скопје
 • Телефон: 02 3075-008
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Струга 1

 • Адреса: Славеј планина, бб, Струга
 • Телефон: 046/788-952
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-23:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Струга 2

 • Адреса: Ул. Елпида Караманди бр.1, Струга
 • Телефон: 046 789 420
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-23:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Струга 3

 • Адреса: Ул. Кеј 8ми ноември бр.2, Струга
 • Телефон: 046/709-978
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-24:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Струмица

 • Адреса: Маршал Тито, бб, Струмица
 • Телефон: 034/329-559
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Тетово

 • Адреса: Илинденска, бб, Тетово
 • Телефон: 044/334-592
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Тинекс Лиса

 • Адреса: бул.Видое Смилески-Бато бр.8, Скопје
 • Телефон:
 • Работно време:

  Зимско  08:00-22:00       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-22:00       Недела 08:00-22:00

  Празник 08:00-22:00
Супер Тинекс

Хром

 • Адреса: Кленоец, бр.69, Скопје
 • Телефон: 02 2033-150
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Центар 2

 • Адреса: Даме Груев, бр.3, Скопје
 • Телефон: 02 3230-163
 • Работно време:


  Зимско 08:00-23:00     Летно 08:00-24:00

  Недела 08:00-20:00    Недела 08:00-20:00

  Празник 08.00 - 23.00

Тинекс Маркет

Ченто

 • Адреса: Методија Андонов - Ченто, бб, Скопје
 • Телефон: 02 2533-680
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Шипад

 • Адреса: Кочо Рацин, бр.14, Скопје
 • Телефон: 02 3133-101
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет

Штип

 • Адреса: Плоштад Тошо Арсов, бр. 32, Штип
 • Телефон: 032/380-390
 • Работно време:

  Зимско  08:00-21:30       Летно   08:00-22:00

  Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00

  Празник 08:00-21:30

Тинекс Маркет